KONTAKT AKM:

E-Mail:  tamara.herker@akm.at
Telefon:  050717-19108  bzw. +43 50717-19108
Telefax:  050717-99108  bzw. +43 50717-99108

 

 

KAKO POSTANEŠ ČLAN

Postopek prijave:
► izpolniš prijavnico:
► AKM preveri, če so izpolnjeni pogoji in posreduje pristopni obrazec veljaven za   AKM in Austro mechana
► podpisan in izpolnjen pristopni obrazec vrneš AKM-u
► AKM te bo pisno obvestil o tvojem sprejemu. To bo storila tudi Austro mechana

Sprejemni pogoji
Najmanj eno vaših del je bilo v preteklem oz. v tekočem letu v enem izmed naštetih primerov uporabljeno:
► na javni pireditivi
► v radijskih in televizijskih oddajah
► v internetnem omrežju in mobilni telefoniji
► pri razmnoževanju na nosilcih zvoka (CD, DVD itd.)

Prijavnica
Obrazec najdeta na www.akm.co.at  Link „Aufnahmeantrag“ na strani Startseite ali ga zahtevate od AKM-a.

Stroški pristopa
AKM  78 eur (z DDV)   12 eur (z DDV) za dijake in študente do 20 leta starosti
Austro mechana  55 eur (z DDV)

Stroški pristopa so entkratni, članarina se pri AKM in Austro mechana ne plačuje.

NAŠE STORITVE

Komponisti, pisci besedil in avtorji priredb imate pravico do denarja oz. tantiem za izvajanje vaših del v elektronskih medijih in na javnih prireditvah.

Glasbene založbe, ki izdajate svoja dela in dela drugih avtorjev, imate prav tako pravico do tantiem od izvajanj v elektronskih medijih in na javnih prireditvah.

Pravi naslov za urejanje vaših pravic je AKM.
AKM bo poskrbel, da boste dobili denar, ki vam pripada.

18.000 komponistov, piscev besedil in avtorjev piredb ter založnikov je pristopilo k AKM-u in mu zaupalo svoje glasbene pravice.

AKM skrbno ščiti pravice svojih članov in ni naravnan dobičkonosno.

AKM nudi svojim članom naslednje storitve:
► učinkovito pravno zastopanje pri uveljavanju avtorskih pravic
► nadzor nad prijavljanjem izvajanja vaših del na javnih prireditvah
► izterjava organizatorjev javnih prireditev glede plačila tantiem za izvedbo glas benih del
► natančen obračun tantiem
► visok odstotek obračunanih tantiem
► najnižji znesek naših stroškov
► brez letne članarine

AKM skrbi poleg zaščite glasbenih del in razdelitve denarja tudi za kulturno in socialno plat svojih članov in jim stoj ob strani ob premagovanju morebitnih osebnih težav.

MUSIKPOST Sonderausgabe

Werden Sie jetzt VÖV VIP-Mitglied!

Für mehr Infos bitte hier klicken!

Der VÖV und seine Aktivitäten werden unterstützt von der

 

Erwald Kraxner Musikpost und VÖV Reporter